Prague catering

Language EN

Možnosti plateb pro firmy

Pokud chcete poskytnou Vašim zaměstnancům nějaké výhody na stravování, nabízí Futurama kantýna následující možnosti.

Fakturace

Platba fakturou za celkovou útratu dle jednotlivých čipových karet nebo dle jedné karty.

Příklad: odpovědná osoba pozve do kantýny více osob a na základě založené cenové kategorie je možné vystavit jednu fakturu.

Platba kreditem

Vložení kreditu na jednotlivá konta zaměstnanců. Určené množství peněz se přidělí jednotlivým zaměstnancům na zvolené období. Obnosy jsou pevně stanoveny smlouvou. Na základě smlouvy je na počátku zdanitelného období vždy vystavena faktura – předplatba za stravování zaměstnanců. Zaměstnanec pak může čerpat libovolně kredit. Pokud kredit vyčerpá, může platit hotově nebo stravenkami nebo si kredit dobít na našich pokladnách.

Příspěvková platba

Možnost procentuálního příspěvku na určená jídla s doplatkem v kantýně. Zaměstnavatel určí, na která jídla bude poskytován příspěvek a v jaké výši. Zaměstnanec odebírá stravu a na určená jídla čerpá příspěvek zaměstnavatele. Rozdíl platí na místě v kantýně. Může jej platit hotově nebo vložením finančních prostředků na konto, z kterého doplácí postupně útratu. Vyúčtování probíhá po ukončení zdanitelného období na základě skutečně odebraných pokrmů. V takovém případě je sepsána smlouva o poskytování stravovacích služeb.

Příspěvková platba – srážka doplatku ze mzdy

Možnost procentuálního příspěvku na určená jídla s doplatkem zaměstnanců formou srážkou ze mzdy. Zaměstnavatel určí, na která jídla bude poskytován příspěvek a v jaké výši. Zaměstnanec odebírá stravu a na určená jídla čerpá příspěvek zaměstnavatele. Rozdíl příspěvku a ceny jídla je zaměstnanci srážen ze mzdy. Vyúčtování probíhá po ukončení zdanitelného období na základě skutečně odebraných pokrmů. V takovém případě je sepsána smlouva o poskytování stravovacích služeb.

Kontakt pro nastavení firemních plateb

V případě zájmu o bližší informace a nastavení firemních plateb za stravování zaměstnanců, kontaktujte slečnu Petru Černou na tel. 736 654 292 nebo e-mailem: enterprise@prague-catering.czKontaktujte nás

[775]