Prague catering

Language EN

Ledeburské zahrady

Reprezentativní prostory Palácových zahrad pod Pražským hradem umožňují svou mnohotvárností konání nejrůznějších kulturních a společenských akcí: koncerty, párty, svatby, tiskové konference, rauty, cocktaily, módní přehlídky.

Ledeburské zahrady catering a akce

Celý komplex je tvořen pěti vzájemně propojenými zahradami na ploše 7.710 m2. Tyto zahrady – Ledeburská, Malá Pálffyovská, Velká Pálffyovská, Kolowratská a Malá Fürstenberská – vznikaly nezávisle na sobě a v různé době. Každá z nich má proto odlišnou koncepci a svůj specifický charakter.

Jednotlivé zahrady jsou mezi sebou vzájemně propojeny v několika úrovních a celý areál je vybaven pohodlnými dřevěnými lavicemi. V zahradách je také nainstalované osvětlení pro noční provoz, které podtrhuje jejich krásu a vytváří intimní prostředí s jedinečnou atmosférou.

K areálu zahrad náleží i reprezentativní Galerie, která je součástí Ledeburského paláce.

Hlavním prostorem pro konání akcí je parter Ledeburské zahrady. Rozkládá se na ploše 880 m2 . Zhruba polovinu povrchu tvoří travnatá plocha. Jedná se o zátěžový trávník, na který je možné vstupovat. Zde jsou také v zemi zapuštěné držáky, do kterých se umísťují jednotlivá sedadla (max. počet 256). Dlážděné chodníky kolem travnaté plochy umožňují umístění stolů s cateringem.

Součástí Ledeburské zahrady jsou jednotlivé terasy, na kterých může být také umístěn catering, a které nabízí krásný výhled na historické centrum Prahy. Celková kapacita Ledeburské zahrady je při zachování dostatečné volnosti pohybu cca 400 osob.

Třídílná Sala Terrena (o ploše 95 m2) byla navržena a vybudována především pro koncerty. Má proto vynikající akustiku a ani malý komorní soubor nepotřebuje ozvučení.

Stejně jako Ledeburská zahrada může být využit celý komplex zahrad. Při zachování dostatečného prostoru pro catering je kapacita komplexu 1.500 hostů.

Dalším zajímavým prostorem areálu z hlediska pořádání akcí je parter Velké Pálffyovské zahrady. Samotný parter je dvouúrovňový. Celkový charakter Velké Palffyovské zahrady je relativně strohý, zato však důstojný až vznešený. Nemá však žádný krytý prostor (což se dle přání dá vyřešit postavením stanových přístřešků) a na travnatou plochu se nesmí vstupovat. Zvlášť se hodí pro menší společnost a může i v rámci větší akce sloužit jako samostatně oddělený prostor např. pro VIP.

Máte zájem o více informací o pronájmu prostor Ledeburských zahrad a možnostech cateringové akce? Prague catering – Váš spolehlivý a kreativní cateringový partner – kontakt.

Ledeburské zahrady fotogalerie

Ledeburské zahradyCatering Ledeburské zahradyLedeburské zahradyLedeburské zahrady

Ledeburské zahrady historie

Ledeburská zahrada je pražská historická zahrada, která se nachází na Malé Straně v městské části Praha 1. Je pojmenována po hraběti Adolfovi z Ledebouru. Ten získal přilehlý palác v roce 1852. Palác samotný vznikl již v roce 1601, zahradu založil v roce 1665 Jan Václav z Kolowrat.

Na nejspodnější terase zahrady se nachází dekorativní sala terrena. Naproti ní je umístěna bohatě členěná stěna s rozbíhajícím se schodištěm, jehož levé křídlo vede na horní zahradní terasy. V nice uprostřed stojí socha Herkula zápasícího s Kerberem, uprostřed terasy se nalézá fontána. Voda do ní byla původně přivedena až z kašny na Pražském hradě. Symetricky řazené terasy spojuje schodiště. Na vrcholu hlavní osy zahrady stojí otevřený pětiboký pavilón, který tvoří výraznou dominantu.

Zahrada postupně chátrala. S rekonstrukcí zahrady se začalo až v roce 1990. Společně s Malou Pálffyovskou zahradou byla otevřena pro veřejnost v roce 1995.


Kontaktujte nás

[58]