Prague catering

Language EN

Stará čistírna odpadních vod v Praze Bubenči

Stará čistírna odpadních vod (dříve Ekotechnické muzeum) je umístěna v památkově chráněném areálu staré čistírny odpadních vod, která patří mezi významné objekty naší průmyslové architektury. Součástí prohlídek jsou exkurze do podzemí provozní budovy čistírny, kde se návštěvníci seznámí s historií stokování a čištění odpadních vod. O patro výše, v parní strojovně, jsou k vidění dodnes funkční parní stroje od firmy Breitfeld & Daněk z roku 1903, které jsou při zvláštních příležitostech uváděny do chodu. Přestože kapacitní životnost byla plánována do 30. let minulého století, čistírna poctivě sloužila svému účelu až do roku 1967, kdy byla spuštěna moderní mechanicko-biologická čistírna na nedalekém Císařském ostrově. Ještě počátkem 80. let sloužily původní usazovací nádrže jako manipulační jímky na kal z nové čistírny. A právě ono nekonečné přesluhování je zřejmě hlavní příčinou, proč se stará čistírna dočkala lepších časů. Zapomenutou budovu v polovině 80. let objevili nadšenci, kteří jí začali znovu vracet zašlý lesk. Dne 26. 4. 1991 byl areál prohlášen za kulturní památku, a tím byl položen zákonný rámec pro další činnost.

Stará čistírna odpadních vod – pronájem a popis prostor

Dostatečně velká, komfortní hala je vhodná k pořádání svateb, plesů, rautů, koncertů a slvanostních večerů s kapacitou až 400 osob na stání a 200 osob na sezení. Výhodou je 16 m vysoký strop, díky němuž prostor působí velice příjemným, vzdušným dojmem.

Galerie

Do hlavní haly ústí sousedící menší prostor pro maximálně 40 osob na sezení nebo 60 osob na stání, v tomto prostoru je speciálně vybudované vestavěné patro a kapacitou 20 osob na sezení nebo 30 osob na stání.

Prostorové dispozice:

Stará čistírna odpadních vod – fotogalerie

Ekotechnické muzeum fotogalerieEkotechnické muzeum catering | Prague-catering.czEkotechnické muzeum strojovnaEkotechnické muzeum strojovnaEkotechnické muzeum strojovnaEkotechnické muzeum

Stará čistírna odpadních vod – trocha historie

Stará čistírna odpadních vod v Praze-Bubenči je průmyslový objekt nyní sloužící jako muzeum. V roce 2010 se stará čistírna stala národní kulturní památkou.

Stavba podle plánů Williama Heerleina Lindleye byla dokončena v roce 1906. Areál sloužil jako čistírna odpadních vod až do roku 1967, kdy začala fungovat mechanicko-biologická čistírna na Císařském ostrově. Původní usazovací nádrže sloužily ještě na počátku 80. let 20. století jako manipulační jímky na kal z nové čistírny. V roce 1991 byl areál prohlášen za kulturní památku, v roce 2010 národní kulturní památku.

Činnost Muzea Stará Čistírna

V roce 1992 vznikla Nadace Ekotechnického musea, později transformovaná na obecně prospěšnou společnost Ekotechnické museum, která byla v roce 2011 sloučena se společností Muzeum Stará Čistírna.

Muzeum pořádá prohlídky podzemní technologie čištění odpadních vod a parní strojovnu s kotelnou. Tvorba a správa sbírky historického hygienického mobiliáře je v současné době utlumena, sbírka parních strojů byla z velké části rozprodána. Expozice historického hygienického mobiliáře je v současné době rozebrána a připravuje se její třetí instalace. Čerpáno z Wikipedie.cz


Kontaktujte nás

[44]