Prague catering

Language EN

Rudolfinum Praha

Reprezentativní prostory Rudolfina je možné využít k pořádání akcí typu – firemní prezentace, galavečeře, bankety, konference, přednášky, slavnostní recepce, semináře a mnoho dalších. Cateringové akce v Rudolfinu jsou vždy velmi prestižní a reprezentativní. Budova Rudolfina má výhodnou polohu. Návštěvníkovi je dostupná dopravními prostředky, včetně MHD.

Rudolfinum pronájem

Reprezentativní prostor vhodný pro pořádání firemních prezentací, recepcí, galavečeře, cateringů a jiných společenských akcí. Možnost ozvučení a videoprojekce. Dvoranu lze propojit se Sukovou síní i Sloupovým sálem. Kapacita sálu: podle druhu akce 200-500 míst. Plocha: 538 m2 hlavní plocha Dvorany, 241 m2 chodba,779 m2 celá plocha Dvorany s chodbou. Uspořádejte Vaší party v Rudolfinu a my Vám zajistíme nadstandardní cateringový servis.

Rudolfinum a Prague catering

Máte zájem o více informací o pronájmu Rudolfina a možnostech cateringové akce? Prague catering – Váš spolehlivý a kreativní cateringový partner – kontakt.

Rudolfinum fotogalerie

Rudolfinum Praha | prague-catering.czCatering v RudolfinuCatering v RudolfinuCatering v RudolfinuCateringCatering Rudolfinum

Rudolfinum, něco z historie

Rudolfinum je svým konceptem a ušlechtilostí architektury ojedinělým objektem. Novorenesanční budova Rudolfina stojí na pozemku nazývaném Rejdiště. V roce 1873 odkoupila tento pozemek Česká spořitelna se záměrem vybudovat zde Dům umělců jako součást oslav padesátého výročí svého založení. Patronát nad stavbou převzal korunní princ Rudolf, po němž dostala stavba jméno.Zásadními změnami prošel celý objekt při generální rekonstrukci v letech 1990-1992 podle návrhu architekta Karla Pragera. Při ní došlo k novému řešení prostor spojených s koncertním provozem a k původnímu účelu se navrátila severní výstavní část.


Kontaktujte nás

[35]