Prague catering

Language EN

Muzeum hudby

Budova čp. 388 v katastru Malé Strany v Karmelitské ulici, bývalý kostel sv. Maří Magdaleny, dnes České muzeum hudby má velice zajímavou historii. Na její původní poslání dnes nejvíce upozorňuje zachovalá kopule. Nevysoký osmiboký útvar, zakončený nízkou střechou má ještě, rovněž osmibokou, nástavbu. Kopule je dobře viditelná z mnoha pražských pohledů a je dobrým orientačním bodem ve spleti malostranských střech.

Zatím poslední rekonstrukce objektu proběhla v letech 2002-2004. Hlavním architektem byl Tomáš Šantavý. Vznikly nádherné prostory pro České muzeum hudby, které je součástí Národního muzea. Expozice byla návštěvníkům otevřena 19. listopadu 2004.

Muzeum hudby Praha

Dvorana Muzea hudby je vhodná pro cateringové akce do 200 osob ve formě rautu a přibližně pro 180 osob na galavečeři s kulatými stoly. Máte zájem o více informací o pronájmu prostor Muzea hudby a možnostech cateringové akce? Prague catering – Váš spolehlivý a kreativní cateringový partner – kontakt.

Muzeum hudby fotogalerie

připravujeme


Kontaktujte nás

[43]