Prague catering

Language EN

Kaple Sacre Coeur

Nově zrekonstruované prostory odsvěceného kostela Sacre Coeur. Nově zrekonstruované prostory odsvěceného kostela Sacre Coeur. Cateringové akce v Sacre Coeur mají vždy tu správnou atmosféru. Kapacita: do 300 osob při rautu a přibližně 100 osob při galavečeři u kulatých stolů. Sacre Coeur nabízí svatební obřady, prostor je vhodný i pro svatby a svatební hostiny.

Sacre Coeur Praha – pronájem

Máte zájem o více informací o pronájmu Sacre Coeur a možnostech cateringové akce? Prague catering – Váš spolehlivý a kreativní cateringový partner – kontakt.

Fotogalerie z akcí v kapli Sacre Coeur

Sacre Coeur cateringové akceKaple Sacre Coeur PrahaKaple Sacre Coeur PrahaKaple Sacre Coeur PrahaKaple Sacre Coeur PrahaSacre Coeur Praha cateringové akceSacre Coeur Praha cateringové akceSacre Coeur Praha cateringové akceSacre Coeur Praha cateringové akceSacre Coeur Praha cateringové akceSacre Coeur Praha cateringové akceSacre Coeur Praha cateringové akce

Historie pražské kaple SACRE COEUR

Kaple SACRE COEUR se nachází v místech bývalého konventu a pensionátu dam Srdce Ježíšova u kostela Pána Ježíše. Roku 1872 zakoupila generální představená řeholních panen Srdce Pána Ježíše Josefina Goetz na Smíchově vilu č.p. 103 továrníka Rieda z Riedensteinu, stojící na zahradě a patřící kdysi hraběti Clarymu.

Současně koupila usedlost č.p. 167 a vystavěla zde novou řeholní budovu s kaplí. Zde byl zřízen vychovávací ústav pro dívky ze zámožných rodin dle francouzského vzoru i vyučování zde bylo vedeno ve francouzštině. Dne 30. června 1882 byl položen základní kámen k výstavbě nového chrámu, budovaného podle emauzského / beuronského benediktina P. Ghislaina Béthuna v novogotickém slohu.

Stavbu kostela Sacre Coeur vedl stavitel Ferdinand Zehengruber. Kostel byl v hrubé stavbě dokončen (a vysvěcen) roku 1884. Posléze se ještě zařizoval a zdobil nástěnnými malbami, které rovněž prováděli beuronští umělci. Předmětem uctívání byly ostatky Flávie Viktorie, římské mučednice, které se nacházely v kryptě kostela. Tyto ostatky věnovala kongregaci císařovna Marie Anna.

Ke konci 20. století byly prostory kaple Sacre Coeur uvedeny postupnou rekonstrukcí do původního stavu.


Kontaktujte nás

[29]